తెలంగాణ | Travelokam

పాపికొండలు

Pleasant Papikondala పాపికొండలు launchi journey

పాపికొండలు పాపికొండలు భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గోదావరి నది డెల్టాలో ఉన్న కొండల శ్రేణి. ఈ కొండలు సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి … Read more

తెలంగాణ 13వ శతాబ్దానికి చెందిన చారిత్రాత్మిక రామప్ప దేవాలయం

Ramappa Temple Warangal - ప్రసిద్ధ రామప్ప దేవాలయం

తెలంగాణ 13వ శతాబ్దానికి చెందిన చారిత్రాత్మిక రామప్ప దేవాలయం తెలంగాణలోని రామప్ప ఆలయ చరిత్ర రామప్ప దేవాలయం కాకతీయ శైలితో హిందూ … Read more