ఆంధ్రప్రదేశ్ | Travelokam

పాపికొండలు

Pleasant Papikondala పాపికొండలు launchi journey

పాపికొండలు పాపికొండలు భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని గోదావరి నది డెల్టాలో ఉన్న కొండల శ్రేణి. ఈ కొండలు సుందరమైన ప్రకృతి దృశ్యాలకు ప్రసిద్ధి … Read more